Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI A&M EXPORT- IMPORT

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem ze sklepu sklep.agamo.pl Administratorem Twoich danych osobowych jest firma A&M EXPORT- IMPORT Agnieszka Klasura i spółka Sp.J. z siedzibą w Łaskowicach 38, 93-469 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000127735 NIP: 7292504649, REGON 473068098.

Drogi Kliencie, Twoje dane będą przetwarzane w celu przesyłania Ci ofert handlowych, newslettera w którym zawarte będą nowości, promocje czy informacje dotyczące wyprzedaży. Wiadomości te zostaną dopasowane według Nas tak, aby jak najlepiej odpowiadały Twoim zainteresowaniom oraz zamawianym przez Ciebie w naszej firmie towarom.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych
(patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).

W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod adresem sklep@agamo.pl

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

Każdy klient naszego sklepu może żądać:

  • – dostępu do swoich danych osobowych,
  • – sprostowania danych osobowych,
  • – usunięcia danych osobowych,
  • – ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • – przeniesienia danych osobowych.

Ponadto każdy użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. Aby skorzystać́ z powyższych uprawnień́, użytkownik powinien: – kliknąć́ w link „wypisz mnie” znajdujący się̨ na dole każdej wiadomości e-mail otrzymanej w ramach newslettera – może również̇ napisać́ maila do administratora sklep@agamo.pl o temacie czego sprawa dotyczy np.” „Usuniecie” . „Ograniczenie”, „Przeniesienie”, „Zgłoszenie sprzeciwu” Administrator wykonuje żądanie użytkownika w ciągu 48h.

Usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych będzie miało wpływ na świadczone usługi i prawdopodobnie będzie skutkować́ uniemożliwieniem wykonania tych usług w sposób prawidłowy. Użytkownik powinien zdawać́ sobie sprawę̨ z tego, że jego dane przetwarzane są̨ wyłącznie na potrzeby realizacji złożonego przez niego zamówienia oraz dostarczenia mu spersonalizowanej informacji handlowej.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, co do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Nie przekazujemy Twoich danych osobą trzecim.

Nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich tj. poza obszar Unii Europejskiej ani obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoja sytuację prawną lub wywołać dla Ciebie inne podobne doniosłe skutki.

Używamy natomiast narzędzi do analizowania czytelności naszych wiadomości , by w ten sposób lepiej dostosować treść ofert handlowych i informacji promocyjnych do oczekiwań klientów.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera, wypełnić formularz czy po prostu skontaktować się z nami. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych firmą z którymi mamy podpisane stosowne umowy

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Faktury. Jeżeli w związku ze złożonym zamówieniem wystawiamy Państwu fakturę, to w tym celu przetwarzam Twoje dane w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

Zwroty i reklamacje. Podczas zwrotu i składaniu reklamacji, przekazujesz nam dane w niej zawarte, a my przetwarzam te dane w celu realizacji procedury zwrotu lub procedury reklamacyjnej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest w tym przypadku wypełnienie przez nas prawnych obowiązków związanych z procedurą reklamacyjną.

Newsletter. Zapisując się do newslettera, przekazujesz nam, swoje dane osobowe w zakresie adresu e-mail oraz imienia i nazwiska lub jednego z nich. Ponadto, w systemie FreshMail odnotowywany jest adres IP, z wykorzystaniem którego zapisałeś się do newslettera. Dane zostają zapisane w bazie systemu FreshMail i przechowywane są w niej przez cały okres przesyłania do Ciebie newslettera. Dane zostaną usunięte z bazy, gdy podejmę decyzję o zamknięciu newslettera albo gdy zrezygnujesz z jego otrzymywania. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane na podstawie Twojej zgody udzielanej podczas zapisu do newslettera. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu przesyłania Ci newslettera.

Kontaktując się z nami za pomocą formularza "zapytaj o produkt", w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne, swoje dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu. Twoje dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu kontaktu z Tobą. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Korespondencja przechowywana jest na serwerze skrzynki pocztowej.

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Imię i nazwisko (GFH), w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne, swoje dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu.

Formularz zapisu. Zapisując się na dany formularz, przekazujesz nam swoje dane osobowe w zakresie adresu e-mail. Ponadto, w systemie FreshMail odnotowywany jest adres IP, z wykorzystaniem którego zapisałeś się na dany formularz. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane na podstawie Twojej zgody udzielanej podczas zapisu na formularz. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu przesyłania Ci odpowiednich treści wskazanych podczas zapisu na formularz.

Pliki cookies i inne technologie śledzące- Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Cookies tzw. ciasteczka to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny. Pliki Cookies pozwalają nam: zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego oczekujesz, poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony, ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na stronie, korzystać z narzędzi analitycznych, korzystać z narzędzi marketingowych, zapewniać funkcje społecznościowe. Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce

Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie: Usuwanie plików Cookie, Domyślne blokowanie plików Cookie, Domyślne zezwalanie na pliki Cookie, Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”

Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne.

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystuję je w celu prawidłowego działania strony. Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej